حزب کمونیست ایران

هفتمین روز از اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ پارس

روز چهار‌شنبه 11 اسفندماه کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت‌تپه در هفتمین روز از اعتصاب خود و در اعتراض به عدم امنیت شغلی مجدداً در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه کاغذ پارس خواهان حذف واسطه‌ی پیمانکاری با عناوین مختلف و عقد قرارداد مستقیم با شرکت هستند. این کارخانه حدود ۸۰۰ نفر کارگر دارد که با سوابق بین ۱۰ تا ۲۵ سال همگی حداقل‌بگیر و به صورت پیمانکاری در استخدام شرکت هستند. کارفرما تاکنون تلاش کرده تا با وعده رسیدگی به خواسته‌ی کارگران اعتصاب آنها را پایان بدهد، اما کارگران اعلام کرده‌اند تا تحقق مطالبات‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.