حزب کمونیست ایران

هفدهمین روز از اعتصاب کارگران صنایع نفت ایران

اعتصاب و اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه های برق ایران روز دوشنبه 27 مرداد ماه برای هفدهمین روز متوالی ادامه داشت.

گفته می شود روز یکشنبه 26 مرداد ماه شماری از کارگران که تاکنون مشغول کار بودند به این اعتصاب پیوستند. شرکت تهران جنوب ماهشهر بطور کلی تعطیل شده و پیمانکار فقط با ۵  کارگر در حال کار است. پیمانکار شرکت پایندان فاز 14برای اینکه بتواند کارگران را راضی به کار کند تا آخر تیرماه حقوق های عقب افتاده را تسویه کرده است. از دیگر شرکت ها هم خبر رسیده که بیشتر مدیران شرکت ها راضی به افزایش حقوق تا دو میلیون تومان شده اند.