حزب کمونیست ایران

هفدهمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت هفت تپه

اوایل صبح روز چهارشنبه 11 تیر ماه،کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای هفدهمین روز متوالی دست از کار کشیده و با برپایی تجمع در مقابل فرمانداری شوش خواستار رسیدگی به خواسته های برحق خود شدند.

بنابه گزارش منتشره،معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند.گفتنی است،پیشتر نیز کارگران هفت‌تپه بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند که در جریان اعتراضات سال گذشته، شماری از کارگران معترض بازداشت و از سوی دادگاه به مجازات حبس و شلاق محکوم شدند.