حزب کمونیست ایران

همراهی اساتید و هنرمندان ایران و جهان با اعتصابات و اعتراضات ایران

به دنبال گسترش اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف کشور، موجی از استعفای اساتید دانشگاه‌های ایران آغاز شده و در خارج از کشور نیز شخصیت‌های برجسته هنری با مردم ایران ابراز همبستگی کردند.
بسیاری از آنان در حساب‌های کاربری یا در بیانیه‌های خود شعار “زن، زندگی و آزادی” را نوشتند. اعتراضات گسترده در ده‌ها شهر ایران اکنون به اعتصابات سراسری کشیده شده است. بسیاری از استادان به دانشجویان اعتصابی خود پیوستند و از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کردند. تعداد استادان معترض روز به روز بیشتر می‌شود و شماری از آنان با ارسال نامه کناره‌گیری خود را رسما اعلام کردند. گفتنی است شماری از سینماگران و کارگرادانان ایرانی نیز به معترضان پیوسته اند.