حزب کمونیست ایران

هک شبکه خبر صدا و سیما در مراسم 22بهمن 

روز شنبه ۲۲ بهمن ماه، شبکه خبر صدا و سیما هنگام پخش سخنرانی ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران،  هک و برای چند ثانیه  از دسترس خارج شد.

گروه هکری “عدالت علی” که این حمله سایبری را انجام داده است، در روز برگزاری مراسم انقلاب ۵۷ با دادن شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و فراخوان “۲۷ بهمن” سخنان رِئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در ایران را برای چند ثانیه قطع کرد.