حزب کمونیست ایران

واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شهرک مورچه‌خورت در اصفهان

در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان شهرک مورچه‌خورت در شهر اصفهان در روز شنبه ۲۵ دیماه، ۱۸ نفر مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان، علت این حادثه را برخورد کامیون به پشت اتوبوس اعلام کرد. این حادثه ساعت ۶ صبح در بلوار کاوه اصفهان رخ داده و مصدومان به سه بیمارستان در شهر اصفهان انتقال داده شده‌اند. قابل ذکر است، طی دو هفته گذشته پنج تصادف مرگبار برای اتوبوس‌های کارگران در ایران رخ داده اشت، ازجمله تصادف مرگبار اتوبوس حامل کارگران نفتی در محور اهواز – خرمشهر در ۴ دی که منجر به مرگ ده کارگر شد.