حزب کمونیست ایران

واژگونی سرویس مدرسه دانش آموزان در شیراز

روز چهارشنبه ۴ دی ماه، سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید که به عنوان سرویس مدرسه استفاده می‌شد، خبر داد.

در پی این حادثه که در در شیراز – پل میانرود به سمت باهنر رخ داد، ۴ دانش آموز ۱۴ و ۱۵ ساله مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند. گفتنی استبه علت فقر شدید در برخی از استانهای کشور، والدین دانش آموزان توانایی تهیه سرویس ایاب وذهاب مناسب و ایمنی برای فرستادن فرزندان شان به مدرسه را ندارند. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسئول تهیه الزامات آموزش و همچنین سرویس مدرسه برای دانش اموزان از این مسئولیت شانه خالی می کند.