حزب کمونیست ایران

وتوی قطعنامه کنگره برای محدودیت اختیارات نظامی علیه ایران توسط ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قطعنامه مصوب کنگره برای محدود کردن اختیارات نظامی وی بر ضد ایران را وتو کرد.
به موجب این قطعنامه که روز سیزدهم فوریه گذشته با ۵۵ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف در مجلس سنا به تصویب رسید،‌ رئیس جمهوری آمریکا بدون اجازه صریح کنگره که به صورت اعلان جنگ یا چراغ سبز ویژه صادر خواهد شد، نمی‌تواند نیروهای نظامی کشورش را با جمهوری اسلامی ایران درگیر کند. گفتنی است که اعضای دموکرات مجلس سنا که ۴۷ کرسی را در اختیار دارند به عنوان پیشنهاد دهنده این قطعنامه موفق شده بودند که ۸ نفر از سناتورهای جمهوری خواه را برای رای به قطعنامه با خود همراه بکنند. طرح محدود کردن اختیارات نظامی رئیس جمهوری پیش از این در مجلس نمایندگان آمریکا که دموکرات‌ها هدایت آنرا در دست دارند با ۲۸۸ رای موافق در برابر ۱۷۵ رای مخالف به تصویب رسیده بود.