حزب کمونیست ایران

وخامت حال فعال کارگری آرش جوهری

بنابر خبر رسیده، آرش جوهری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین در روزهای اخیر دچار وخامت بیشتر شده است اما مسئولین زندان هیچگونه اقدامی در راستای درمان یا موافقت با مرخصی درمانی او انجام نداده‌اند.

آرش جوهری حدود دو سال و ده ماه از حکم زندان خود را سپری کرده و قانوناً امکان آزادی مشروط پس از گذراندن یک سوم حبس برای او وجود دارد اما مسئولین قضائی با آزادی مشروط وی نیز مخالفت کرده‌اند. نامبرده در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۳۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در دیماه ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به  بابت اتهام “اداره کردن دسته‌ جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. گفتنی است  این محکومیت به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است.