حزب کمونیست ایران

وخامت وضعیت جسمانی سپیده قلیان

روز جمعه وضعیت جسمانی سپیده قلیان، از بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه در چهارمین روز اعتصاب غذای وی در زندان قرچک ورامین وخیم گزارش شده است.

گفته می شود که وی صبح روز جمعه به دلیل افت شدید فشار، بی هوش و به بهداری زندان منتقل شده است. سپیده قلیان که از تاریخ ۱ مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است، پیشتر با نوشتن نامه‌ای با بیان دلایل اعتصاب خود گفته بود “پیام اعتصاب غذای من همفکری و هماهنگی ما علیه ظلم است؛ ظلمی که بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان روا داشته‌اند”. سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندانهای سپیدار اهواز، زندان اوین و زندان قرچک ورامین نگهداری شده است. لازم به یادآوری است که سپیده قلیان، فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.