حزب کمونیست ایران

وضعیت بحرانی اسکندرلطفی و مسعود نیکخواه

اسکندرلطفی و مسعود نیکخواه، در تاریخ ۱۶ مهر دستگیر و تاکنون در اتاقک های بند ۲۰۹ زندان اوین هستند.
این دو معلم پیشتر طی تماس کوتاه تلفنی در مورد وضعیت بسیار بحرانی بازداشتگاه های خود خبر داده اند. اتاقک هایی که دست کم به ۵ نفر اختصاص داده شده است و به دلیل حجم بیش از اندازه بازداشتی ها، زندانیان مجبور هستند در فضاهای تنگ و محدود بخوابند.
در گزارشی پیش‌تر منتشر شده، از این سلول ها اینگونه توصیف شده است: “اندازه سلول‌ها ۵ متر و داخل سلول یک دستشوئی و دوش برای حمام وجود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سوران اسکندرلطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، و مسعود نیکخواه، از اعضای هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان، شیوه‌های غیرقانونی بازداشت این دو فعال صنفی و نگه داشتن آنان در بندهای امنیتی ۲۰۹ را بشدت محکوم کرده و حمایت خود را از این معلمان صادق که دو دهه در راستای کنشگری صنفی و آموزش رایگان همه مضایق را به جان خریده اند، اعلام کرده است.