حزب کمونیست ایران

وضعیت نامناسب آزادی مطبوعات در چین

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۶ آذر از وضعیت آزادی مطبوعاتی در چین منتشر کرد، تصویر تیره و تاری به‌دست داده و وضعیت روزنامه‌نگاری در آن کشور را «گامی بزرگ به عقب» توصیف کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود تأکید می‌کند که در حال حاضر دست‌کم ۱۲۷ روزنامه‌نگار در چین در حبس به‌سر می‌برند و به این ترتیب این کشور «بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان» است. در این گزارش آمده است که «کارزار بی‌سابقه سرکوبی که چین در سال‌های اخیر علیه روزنامه‌نگاری و حق کسب اطلاعات» به اجرا درآورده است محدود به خبرنگاران داخلی نمی‌شود و چین به دنبال تحمیل این سانسور در ورای مرزهای خود و «ارعاب خبرنگاران خارجی» هم بوده است.