حزب کمونیست ایران

وضعیت نامناسب خوابگاه کارگران در عسلویه

روز جمعه ۱۱ شهریور ماه،وضعیت نامناسب و غیربهداشتی خوابگاه پرسنل پیمانکاری شیران ساویس پتروشیمی انتخاب عسلویه انهارا به اعتراض در اورد.
معترضان طی پیامی ویدئویی ضمن اشاره به عدم وجود امکانات ابتدایی و عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کارگران، نسبت به اهمال مسئولان این شرکت پیمانکاری اعتراض کردند. همچنین کارگران پروژه‌ای شرکت شیران ساویس تحت نظر تیو انرژی که در پروژه‌های ساخت مخازن نفت جزیره قشم مشغول به فعالیت هستند، حدود سه هفته است که در اعتصاب به سر می‌برند.شایان زکر است که کارگران شاغل در این پیمانکاری به دلیل اهمال مسئولان از خرداد ماه تاکنون حقوق دریافت نکرده‌اند و حق بیمه آنان نیز پرداخت نشده است.