حزب کمونیست ایران

وضع تحریم‌های حقوق بشری علیه اتباع عربستان و روسیه توسط بریتانیا

بریتانیا روز دوشنبه تحریم هایی اقتصادی را علیه ۴۹ شخص و سازمان خارجی به علت نقض حقوق بشر وضع کرد.

وزارت خارجه بریتانیا فهرست اشخاص و سازمان های تحریم شده را که برخی از آنها روس یا عربستانی هستند در چهارچوب ساز و کار جدید وضع تحریم به علت نقض حقوق بشر اعلام کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفته که این تحریم ها علیه اشخاص و سازمان هایی وضع شده است که برخی از «هولناک ترین» اقدامات را در نقض حقوق بشر انجام داده اند. گفتنی است بریتانیا علیه شماری از فرماندهان نظامی میانمار که مظنون به نقض حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا هستند نیز تحریم هایی وضع کرده است. نام برخی نهادهای حکومت کره شمالی هم به علت اداره زندان های این کشور در میان تحریم شدگان به چشم می خورد. ساز و کار جدید وضع تحریم علیه «ناقضان حقوق بشر» از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بی سابقه محسوب می شود.