حزب کمونیست ایران

وقتی جایگاه شاکی و متهم عوض می شود

 

محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، از خامنه ای خواسته که عده قابل توجهی از زندانیان سیاسی رویداد های اخیر را ببخشد. او نوشته که آنها پشیمان شده و تقاضای بخشش دارند. او که به “پیامبر اعدام” شهره بوده و نام “پیامبر شکنجه” هم شایسته اوست به اربابش نوشته:

“در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به‌ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند.” آخوند شارلاتان با این اظهار نظر میخواهد چنان القا کند که جلادان فرزندان جسور مردم را به خاطر “رفتارهای نادرست و بعضی جرائم” تا سرحد مرگ چنان شکنجه کرده اند تا به ناچار از آنچه کرده اند، اظهار پشیمانی کنند. اما مردم با انقلابشان و فریاد های مکرر “مرگ بر دیکتاتور” پیشاپیش نشان داده اند آن کس که باید درخواست عفو کند، خامنه ای مرتجع و سفاک است و کسانی که اگر خواستند ببخشند مردمند. شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، «عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای» را «تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه‌ جایگاه شاکی و متهم» خواندند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز اظهارات مقام‌های قوه قضائیه درباره «عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای» را اقدامی «ریاکارانه» و «تبلیغی» خواند. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در چند توییت با تاکید بر «تبلیغاتی بودن عفو» اعلام شده، نوشت که با شنیدن «عفو» چهره عصبانی صبا کردافشاری و یاسمن آریانی را به خاطر می‌آورد که سال ۹۷ در حالی که تمامی دوره زندان تعزیری خود را تحمل کرده و کمتر از یک ماه به پایان حبس‌شان مانده بود “با عفو آزاد شدند در حالی که می‌گفتند ما عفو نخواستیم یک ماه دیگر با افتخار حکم‌مان تمام می‌شود ولی به زور آنها را از بند خارج کردند.”

زندان ها به دلیل وجود زندانی سیاسی در دوره پهلوی ها و جمهوری اسلامی همیشه مراکز درس مقاومت، آگاهی بخشی و مبارز پروری بوده اند. این خاصیت در دوره انقلابی اخیر بسیار پررنگ تر است. همین امر موجب هراس سران و حتی زندانبانان از رفتن جوانان دختر و پسر به بندهای زنان و مردان و دیدار با قهرمانان فراوان و مقاوم گردیده است. رژیم میخواهد با آزاد کردن برخی از جوانان و تحت نظر گرفتن آنها در خارج زندان از خطر مذکور بکاهد. در ضمن کاربدستان این امید واهی را دارند تا عفو نمایشی جوانان در خارج و داخل برایشان آبروئی کسب کند. اما شیشه آن ابروی نداشته از چند طرف شکسته است. در ضمن بعضی اصلاح طلبان آن اقدام را به فال نیک گرفته و کوشش خواهند کرد به جامعه القا نمایند که هسته سخت قدرت قصد سازش و دلجوئی از مردم را دارد. اما تلاش اینها نیز کوبیدن آب در هاون است. انقلابیون با استقبال گرم از مبارزینی که آزاد خواهند شد نشان خواهند داد که اینگونه آزادی ها نمایانگر قدرت مردم و ثمره تظاهرات ها و اعتصابات زنان و مردان شجاع و ازاده در خارج و بویژه در داخل می باشد. اکثریت تامِ رها شدگان با تجارب اندوخته و داستان های بسیار از زندان بیرون خواهند آمد. آنها از مقاومت و قهرمانی ها خواهند گفت و موجب خواهند شد تا توجه به زندانیان سیاسی و ضرورت گسترده کردن مبارزه برای آزادی آنان تقویت گردد.