حزب کمونیست ایران

وقوع آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان اهواز

در ادامه سلسله آتش‌سوزی‌ها و انفجارها در ایران، ظهر شنبه ۱۴ تیرماه،بخشی از نیروگاه مدحج زرگان در حومه شهر اهواز دچار انفجار و حریق شد.

بنا به گزارش منتشره،مقامات رسمی عامل آتش سوزی را «اتصال یکی از ترانس‌های واحد گازی نیروگاه» عنوان کرده‌اند.گفتنی است،شعاع آتش سوزی ترانس در این نیروگاه به دلیل انفجار تا یک کیلومتر اطراف خود را فرا گرفته بوده است.