حزب کمونیست ایران

وقوع آتش‌سوزی گسترده در ایالت کُلُرادو  آمریکا

مقامات ایالت کُلُرادو  روز پنجشنبه 9 دیماه  اعلام کردند که آتش سوزی گسترده در این ایالت باعث تخریب صدها منزل مسکونی و همچنین تخلیه هزاران نفر از ساکنان دو شهر در نزدیکی دنوِر شده است.

رئیس پلیس منطقه بولدِر گفته است این احتمال وجود دارد که آتش سوزی با جرقه‌های خطوط برق و ترانسفورماتورها در مراتع خشک آغاز شده باشد و بادهای شدید در مناطقی که به علت تغییرات اقلیمی دچار خشکسالی هستند باعث گسترش سریع این آتش سوزی‌ها شده است. وی همچنین در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت، برآوردهای اولیه حاکی است که آتش سوزی ۶۴۷ هکتار را در برگرفته است و بیش از ۵۰۰ خانه در آتش سوزی تخریب شدند.