حزب کمونیست ایران

وقوع آتش سوزی در جنگل‌های دنا

به فاصله کوتاهی پس از «مهار» آتش جنگل‌ها و مراتع «تنگ تامرادی»، آتش سوزی در جنگل‌های دنا در روستای «تمنک» واقع در کهگیلویه آغاز شد.

زخم سوختن ۵۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع زاگرس و کهیگلویه و بویراحمد هنوز التیام نیافته که دو نقطه دیگر از این استان شاهد شعله‌ور شدن آتش شد. صبح یکشنبه ابتدا خبرگزاری‌ها از «مهار» آتش‌سوزی پس از نیم ساعت در «تنگه تامرادی» خبر دادند و عصر هم جنگل‌های دنا در روستای تمنک سوختند. گفته می شود  این بار نیز  نیروهای مردمی در حال مهار آتش هستند اما به علت صعب العبور بودن منطقه و پوشش جنگلی زیاد مهار آتش سخت شده است.  گفتنی است عدم اعزام بالگرد از سوی وزارات دفاع رژیم  آتش‌سوزی گسترش پیدا کرده و مهار آن بسیار سخت شده است.