حزب کمونیست ایران

وقوع آتش سوزی در جنگلهای سیبری

امسال قطب شمال روسیه شاهد گرمای بی‌سابقه‌ای بوده است و آتش سوزی‌های ناشی از این دما باعث شده بخش‌هایی از جنگل‌های تایگای سیبری از بین بروند.

دود این آتش سوزی‌ها هم میلیون‌ها تن دی اکسید کربن در اتمسفر آزاد کرده و باعث افزایش بیشتر درجه حرارت کره زمین شده است.  گرمای شدید آتش‌سوزی جنگل‌های سیبری را به حد بی‌سابقه‌ای رسانده است. هواشناسان در هیدروسنتر روسیه، آژانس دولتی تحلیل و پیش‌بینی آب و هوا، هم این را تایید کردند. آنها می‌گویند نیمه اول سال ۲۰۲۰ گرم‌ترین شش ماهه سال از زمان ثبت دزجه حرارت یعنی از ۱۳۰ سال پیش است. یک گروه بین‌المللی اقلیم‌شناس، ماه گذشته در گزارشی نتیجه گرفتند فعالیت انسان در این موج‌های گرما در سیبری بین ماه‌های ژانویه و ژوئن، نقش مهمی داشته ‌است. دانشمندان با مدل‌سازی کامپیوتری نشان دادند تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، احتمال این موج های گرما را ۶۰۰ برابر کرده است.