حزب کمونیست ایران

وقوع آتش سوزی در جنگل‌های گچساران

مقامات گچساران از وقوع آتش سوزی در جنگل های گچساران خبر دادند که گستره ای حدود 90 هکتار را در بر گرفته است.

بر اساس این گزارش، پس از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های ارسباران، این بار‌ آتش سوزی در جنگل‌های گچساران به ۹۰ هکتار از ارضی زراعی و جنگلی خسارات وارد کرده است. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان گچساران اعلام کرد، این آتش سوزی از نزدیک یک کارگاه دامپروری شروع و  منطقه “سرآبننیز” و “تلخاب شیرین” را در بر گرفته است و در پی این آتش سوزی ۳۰ هکتار از اراضی زراعی و ۶۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع و اراضی منطقه دچار خسارت شده اند.