حزب کمونیست ایران

وقوع آتش سوزی در جنگل های شیلی

آتش‌سوزی در جنگل‌های شهر “والپارایسو” شیلی باعث شد دست‌کم ۸۰ خانه در محاصر آتش قرار گیرد.

در پی این آتش‌سوزی، دستور تخلیه ساکنان بخشی از منطقه صادر شده است و تمامی آتش‌نشانان این شهر برای مقابله با آتش‌سوزی در مناطق “روکوآنت” و “سان روک” مستقر شده‌اند. همچنی برق حدود ۹۰ هزار مشتری نیز قطع شده است. این آتش‌سوزی از تپه‌ها و جنگل‌های اطراف شهر شروع شد اما به‌سرعت به قسمت‌های مسکونی گسترش پیدا کرد و باعث شد شهروندان از خانه‌های خود فرار کنند.