حزب کمونیست ایران

وقوع آتش سوزی گسترده در غرب استرالیا

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه آتش سوزی در نزدیکی شهر “پرت” در غرب استرالیا دهها خانه را ویران کرده و صدها نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.

وزش باد شدید در این منطقه پیش بینی شده که در این صورت آتش را بیش از پیش شعله ور خواهد کرد. گفته می شود دود ناشی از این آتش سوزی که یکی بزرگترین آتش‌سوزی ها در چند سال گذشته است ، شهر را پوشانده است. مقامات پرت از مردم در مناطق در خطر خواسته اند که هر چه زودتر برای نجات جان خود اقدام کنند. آنها دستور تخلیه این مناطق را صادر کرده اند.