حزب کمونیست ایران

وقوع آتش سوزی یک قایق غواصی در کالیفرنیا

روز دوشنبه 11 شهریور ماه، در پی آتش گرفتن قایق غواصی در کالیفرنیا شمار زیادی مفقود شدند.

بنا به گفته گارد ساحلی آمریکا، در پی غرق قایقی که در سواحل ایالت کالیفرنیا دچار حریق شد و از 39 نفر خدمه این قایق تنها 5 نفر نجات یافته اند و 34 نفر دگر جانباختند. پس از آتش گرفتن قایق، این قایق غرق شد و تمام سرنشینان آن به درون آب افتاده و گارد ساحلی توانستند عده ای را نجات دهند. گفتنی است، جستجو برای بقیه مفقود شده ها همچنان ادامه دارد. از دلائل آتش سوزی قایق تاکون اطلاعی در دست نیست.