حزب کمونیست ایران

وقوع انفجار در جنوب تهران

بامداد روز سه شنبه 17 تیر ماه در جریان وقوع انفجار در باقر شهر واقع در کهریزک تهران دو تن کشته و 3 نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

در همین خصوص ‏بخشدارکهریزک وقوع انفجار راتایید کرد و  گفت که این انفجار درپی  در پر کردن کپسول‌های اکسیژن در کارخانه “سپاهان برش” رخ داده و دیوارهای کارخانه سایپا پرس نیز بر اثر آن تخریب شده است. وی همچنین افزود حال دو تن از مجروحان وخیم می باشد.