حزب کمونیست ایران

وقوع انفجار در یک پایگاه ارتش روسیه

در پی وقوع چند انفجار مهیب در یکی از مراکز نظامی روسیه در سیبری، هزاران نفر از مناطق مسکونی مجاور به نواحی دیگر منتقل شده اند.

گفته می شود که این رشته انفجار در یک انبار مهمات رخ داده که مقادیر زیادی گلوله توپ در آن نگهداری می شده است. این مرکز نظامی در نزدیکی شهر “آچینسک” واقع است. بنا بر گزارش ها، تاکنون حداقل هشت نفر زخمی شده اند. تصاویر منتشر شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی آتش سوزی در محل و بلند شدن ستون دود به آسمان را نشان می دهد که در طول شب هم ادامه داشته است. گفته می شود حداقل سه هزار نفر از مردم ساکن روستاهای مجاور به مناطق دیگر منتقل شده اند و ۱۱ هزار نفر دیگر نیز برای تخلیه منطقه آماده می شوند.