حزب کمونیست ایران

وقوع انفجار مرگبار دیگری در کابل

صبح روز شنبه 17 آبانماه  در جریان وقوع انفجاری در منطقه “مکروریان چهارم” کابل سه تن کشته و شماری نیز به شدت زخمی شدند.

پلیس کابل گفت که این انفجار در ناحیه نهم شهر کابل اتفاق افتاده و کشته شدگان سه غیر نظامی بودند. به گفته پلیس این رویداد ناشی از انفجار مین مغناطیسی بوده است. به گفته شاهدان عینی  یک خودرو سواری که ازجاده فرعی به سمت، جاده عمومی در حال حرکت بود منفجر شده است.  کابل در هفته های اخیر شاهد حملات خونینی بود. در حمله به دانشگاه کابل هفته گذشته ۲۲ دانشجو کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند. علاوه بر آن در حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش نیز ۲۴ نفر کشته و ۵۷ نفر زخمی شدند.