حزب کمونیست ایران

وقوع تیراندازی و حمله انتحاری در پاکستان

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 30 تیرماه، در پی تیراندازی و حمله انتحاری به بیمارستانی در پاکستان 3۹ نفر کشته و رخمی  شدند.

بر پایه این گزارش، بر اثر تیراندازی افراد مسلح موتور سوار و یک انفجار انتحاری در مقابل بیمارستانی در پاکستان ۹ تن جان خود را از دست داده و ۳۰ نفر نیز  زخمی شدند. افراد مسلح که سوار موتورسیکلت بودند به سوی ماموران پلیس تیراندازی کردند و دو تن از آنها را کشتند.سپس یک بمبگذار انتحاری زن خود را مقابل بیمارستانی که امدادگران در حال انتقال مجروحان تیراندازی بودند منفجر کرد و 7 نفر کشته شدند. گفتنی است، گروه اسلامگرای افراطی طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته اس