حزب کمونیست ایران

وقوع درگیری مرگبار در پاکستان

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 5 مردادماه، در جریان دو حمله جداگانه در پاکستان و وقوع درگیری، دهها تن کشته و زخمی شدند.

بر پایه ا ین گزارش، در جریان این حمله که به دست گروهی ناشناس به مواضع نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان روی داد دستکم 10 نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی رخ داد که چند ساعت قبل از آن، چهار نیروی گشت مرزی توسط نیروهای مسلح ناشناس کشته شدند. هنوز گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است.