حزب کمونیست ایران

وقوع سه انفجار دیگر در کابل

صبح روز شنبه ششم  دیماه  در جریان وقوع سه انفجار در کابل افغانستان دو غیر نظامی کشته و سه نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

به گفته پلیس کابل انفجار اول ساعت ۷:۰۲  در منطقه چمن حضوری در مرکز شهر رخ‌ داد که عامل آن “مین مغناطیسی” بود و این انفجار تلفاتی را در پی‌نداشت. انفجار دوم نیز به گفته سخنگوی پلیس کابل سه دقیقه بعد از انفجار اول، در جاده “فیض محمد کاتب” در غرب کابل رخ‌داد که دلیل آن نیز “مین مغناطیسی” بوده و دو نفر در این انفجار زخمی شدند. در انفجار سوم نیز که در ناحیه سوم شهر کابل رخ‌ داد دو تن کشته و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.  وزارت داخله افغانستان گفته که در سه ما اخیر ۳۷ حمله انتحاری انجام شده است که در نتیجه آن،  ۵۰۰ تن غیر نظامی کشته و بیش از یک هزار نفر مجروح شده‌اند.