حزب کمونیست ایران

وقوع سه زمین لرزه دیگر در استان ایلام

سه زلزله با قدرت، ۳/۴، ۳/۷ و ۳/۹ ریشتر در فاصله ساعت ۲ و ۵۷ دقیقه بامداد تا 5 و 57 دقیقه بامداد روز پنج‌شنبه 15 خرداد ماه مناطقی از استان ایلام را لرزاند.

زلزله اول بنابر اعلام اعلام مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با قدرت ۳/۴ ریشتر در ساعت ۲ و ۵۷ دقیقه بامداد رخ داد و مرکز آن ۲۵ کیلومتری صالح‌آباد ایلام و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد. حدود دو دقیقه بعد در ساعت ۲ و ۵۹ دقیقه بامداد نیز زلزله‌ای با قدرت ۳/۷ ریشتر رخ داد که مرکز آن ۲۰ کیلومتری صالح‌آباد ایلام و در عمق ده کیلومتری زمین بود.
سومین زلزله نیز بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با قدرت ۳/۹ ریشتر و در ساعت ۵ و ۵۷ دقیقه بامداد مناطقی از استان ایلام را لرزاند. کانون این زلزله ۱۱ کیلومتری صالح‌آباد ایلام و در عمیق یازده کیلومتری زمین اعلام شده است. تاکنون از خسارات احتمالی سه زلزله استان ایلام گزارشی منتشرنشده است.