حزب کمونیست ایران

وقوع سیل مرگبار در هند

طبق گزارشات منتشر شده دستکم 29 نفر در اثر باران های شدید دو روز گذشته در هند جان خود را از دست داده اند.

بر اساس این گزارش باران های موسمی شمال هند را درنوردیده و شهر دهلی نو بیشترین آمار بارندگی را داشته است.به گفته مقامات دولتی هندوستان:وقوع این باران های موسمی،تعداد زیادی از پل و جاده های هند را ویران و به کشاورزان و دامداران آسیب زیادی وارد آورده است.گفته میشود که آمار قربانیان در روزهای آینده افزایش می یابد.