حزب کمونیست ایران

وقوع طوفان دورین در جزایر کارائیب

روز دوشبنه 11 شهریور ماه، بزرگترین و قدرتمندترین طوفان سالهای اخیر جزیره “باهاما” از مجموعه جزایر کارائیب را در هم کوبید و خسارات بی‌شماری برجای گذاشت.

براساس گزارش‌ها سقف‌های ساختمانهای زیادی بر اثر طوفان کنده شده و سیل گسترده در برخی مناطق به راه افتاده است. برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از خروش آب در مناطق مختلف و خانه‌های مخروبه است. طوفان دورین در روزهای گذشته با افزایش سرعتش، به درجه پنج هشدار رسیده است. سرعت بادهای این طوفان ۲۸۵ کیلومتر است که شدیدترین‌ طوفان این منطقه در تاریخ معاصر ارزیابی می شود.  ساکنان باهاما که در مسیر پیش‌بینی شده طوفان قرار دارند محل را ترک کرده‌اند و مقامات هشدار داده‌اند که احتمال دارد بلندی موج‌های این توفان به هفت ‌متر برسد.