حزب کمونیست ایران

وقوع قتل ناموسی دیگر در کرمانشاه

بنابه گزارشات منتشره، روز پنجشنبه 29 خرداد ماه، یک زن جوان در کرمانشاه توسط خانوادە خود بە قتل رسیدە و هیچ یک از قاتلین بازداشت نشدەاند.

برپایە گزارشات مزبور یک زن ١٨ سالە با هویت ”سمیە فتحی“ توسط پدر، برادر و دیگر اعضای خانوادەاش با خوراندن قرص برنج بە قتل رسیدە است. سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ  کرمانشاه بودە و همانجا بە قتل رسیدە است. گفته می شود سمیە متاهل و حاملە بودە و بە دلیل هر آنچە مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری خواندەاند، بە قتل رسیدە است. لازم به ذکر است که تنها طی چند روز اخیر 9 زن دیگر  در شهرهای دره شهر، هرسین، سنندج، آبادان یزد، گیلان و ارومیه به دلایل ناموسی کشته شده اند.