حزب کمونیست ایران

وقوع چهار زلزله در استان تهران

چهار زلزله که کانون هر چهار مورد حوالی فیروزکوه اعلام شد بامداد یک‌شنبه 22 تیرماه مناطقی از استان تهران را لرزاند.

ابتدا سه زلزله پیاپی به بزرگی ۳/۶ و ۳/۳ و ۳ ریشتر در فاصله ساعت پنج و 15 دقیقه  تا 5 و 30 دقیقه مناطقی از استان تهران را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز هر سه زلزله پیاپی را که طی پانزده دقیقه رخ داد ۲۰ تا ۲۲ کیلومتری فیروزکوه و در عمق هشت کیلومتری زمین اعلام شد. پس از آن، در ساعت شش و 32 دقیقه بامداد نیز زلزله دیگری در این منطقه رخ داد که کانون آن ۲۳ کیلومتری فیروزکوه و در عمیق هشت کیلومتری زمین اعلام شد. تاکنون گزارشی از خسارات این زلزله‌ها گزارش نشده است.