حزب کمونیست ایران

ویرانی صدها خانه در شیلی بر اثر آتش‌سوزی جنگل‌ها

بنابه گزاراشات منتشره، صدها خانه در شهر بندری “والپارایسو” در شیلی در نتیجه سرایت آتش‌ جنگل ویران شدند.

آتش از روز چهارشنبه در تپه‌های “سن‌روک” در این شهر آغاز شد و سپس خانه‌های محلی در دامنه این تپه‌ها را طعمه خود کرد. دستکم ۲۴۵ خانه در نتیجه این آتش‌سوزی ویران شده‌اند و ۱۵۰ هکتار از زمین‌های این منطقه سوخته است. گفتنی است تاکنون برق بیش از 90 هزار مشتری نیز به دلیل این آتش سوزی قطع شده و تلاش ها برای مهار آتش همچنان ادامه دارد.