حزب کمونیست ایران

پانزدهمین روز از اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

پانزدهمین روز اعتراض سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی روز شنبه 25 مردادماه همچنان ادامه داشته و ترفندهای کارفرمایان برای به کارگیری کارگران و راه اندازی پروژه ها تاکنون با شکست روبرو شده است.

گفته می شود کارگران فولاد جهان آرا واقع در شهرک صنعتی خرمشهر نیز به این اعتصاب پیوسته اند. همچنین در یک اقدام شیادانه که توسط یکی از شرکت های شاغل در لامرد انجام شد با کارگران جوشکار تماس گرفتته شده و به آنها پیشنهاد داده شد که حقوق اعلامی کمپین را که 12 میلیون است به آنها پرداخت خواهند کرد. اما با مراجعه کارگران، مدیران شرکت به وعده خود عمل نکرده و سعی داشتند کارگران را به سرکار بازگردانند. در خبری دیگر آمده است که  علیرغم قرارداد موجود بین شرکت‌های پتروشیمی مستقر در ماهشهر با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و ‌پرداخت هزینه‌های مربوطه، خدمات درمانی به کارگران این شرکت‌ها و خانواده‌هایشان در سراسر کشور به جز ماهشهر قطع ‌شده و این موضوع موجب اعتراضات و مشکلات فراوانی برای خانواده صنعت پتروشیمی در دو روز اخیر شده است.‌