حزب کمونیست ایران

پایان اعتراض چند هفته‌ای کارگران نیشکر هفت تپه

به دبنال چندین هفته اعتراضات دامنه دار و متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه و در پی موافقت کارفرما با برخی از خواسته‌های کارگران، اعتصاب چند هفته‌ای آنها پایان یافت.

به گزارش منتشره عصر روزسه‌شنبه ۱۲ آذرماه به دنبال مذاکرات کارگران در محل فرمانداری با حضور اعضای شورای تامین شهرستان شوش انجام شد، اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از گذشت چند هفته پایان یافت و کارگران به سر کار خود برگشتند. برپایه این گزارش در جریان این جلسه  کارفرما با برخی از خواسته‌های کارگران موافقت کرد. بر این اساس، مقرر شد که کارفرما حقوق مهر ماه سال جاری راتا ۲۰ روز دیگر پرداخت کند. همچنین اعضای حاضر در جلسه مصوب کردند کارفرما لباس کار مورد نیاز کارگران را خریداری کرده و از هفته آینده به تدریج آنها را در بین کارگران توزیع کند. همچنین مقرر شد مطالبات بازنشستگان طی سه قسط تا پایان سال پرداخت شود.