حزب کمونیست ایران

پایان اعتصاب غذا سهیل عربی در زندان

روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در پی درخواست مادر و دوستان خود و همچنین وعده آغاز روند درمانی‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

بنا به گزارش منتشره، سهیل عربی بیش یک ماه پیش در اعتراض به بدعهدی مسئولان و عدم اعزام به مرخصی، شرایط نامساعد زندان، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود از آغاز دوباره اعتصاب خود خبر داد و  از خوردن و آشامیدن امتناع کرده بود.