حزب کمونیست ایران

پایان تفکیک جنسیتی در رستوران‌های عربستان

دولت عربستان سعودی می گوید رستوران ها دیگر ورودی‌های جداگانه ای برای زنان و مردان نخواهند داشت.

تا پیش از این غذاخوری ها مجبور بودند یک ورودی جداگانه برای خانواده ها و زنان داشته باشند و ورودی دیگری را به مردان اختصاص دهند. با این حال محدودیت ها عملا به تدریج کاهش یافته است و بسیاری از رستوران ها، کافه ها و سایر مکان های عمومی دیگر مقررات تفکیک جنسیتی را اجرا نمی کنند.در سال های اخیر یک رشته اصلاحات اجتماعی در عربستان با سرکوب شدید نارضایتی همراه بوده است. پیشتر در سال جاری فرمانی سلطنتی به زنان اجازه داد بدون کسب اجازه از سرپرست مرد به خارج سفر کنند و در سال ۲۰۱۸ این کشور به چند دهه ممنوعیت رانندگی برای زنان پایان داد. با این حال فعالان می گویند که بسیاری از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان همچنان باقی است و چندین مدافع برجسته حقوق زنان نیز دستگیر شده اند.