حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتراض کارگران نی بر هفت تپه

کارگران نی بر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از برپایی چندین تجمع اعتراضی و بدنبال وعده پرداخت مطالباتشان در هفته جاری از طرف کارفرما و اداره کار، روز یکشنبه 24 فروردین ماه به تجمع اعتراضی  خود خاتمه دادند.

در این مورد یکی از کارگران نی بر می گوید،  در جریان تجمع روز یکشنبه به کارگران وعده دادند که در هفته جاری بخشی از مطالباتشان پرداخت می‌شود؛ اداره کار هم وعده پرداخت مطالبات مزدی و غیرمزدی آنها را داده است. این کارگران که تعداد آنها 104 نفر است، در انتظار بازنشستگی پیش از موعد خود هستند؛ این درحالیست که بیمه اسفند ماه سال گذشته آنها هنوز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. در عین حال این کارگران حقوق ماه های خرداد، تیر و بهمن ماه سال گذشته و همچنین نصف عیدی سال قبل را تاکنون دریافت نکرده اند.