حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتصاب معلمان در هند

بنابه گزارش منتشره، روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه، اعتصاب معلمان در هند بعد از ۷۶ روز با عقب نشینی دولت در مقابل خواسته هایشان پایان یافت.

معلمان هندی از ۱۷ فوریه در یک اعتصاب نامحدود برای دستیابی به مطالبات خود شرکت کرده بودند که در نهایت این اعتصابات در روز پنجم ماه مه با تعهدات دولت به معلمان پایان یافت. دولت به معلمان اطمینان داده که علاوه بر پرداخت مطالبات، حقوق دوره اعتصاب را نیز به آنان پرداخت کند.  براساس گزارش‌ها، ۶۴ معلم در طی اعتصابات جان خود را از دست دادند. همه معلمان اعتصابی که فوت کردند به دلیل عدم پرداخت حقوق و دستمزدشان دچار استرس شدند و در اثر سکته قلبی، خونریزی مغزی و عدم درمان مناسب به دلیل بحران مالی جان باخته‌اند. گفتنی است، معلمان اعتصاب‌کننده خواستار حقوق برابر برای کار برابر و مطالباتی در خصوص بازنشستگی بودند.