حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شهرداری استانبول

اعتراضات کارگران شهرداری در ترکیه که از هفته گذشته شروع شده بود، روز سه شنبه ۳۱ مرداد با نتایج مطلوب به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری بیانیت ترکیه، کارگران شهرداری استامبول هشت روز پس از شروع اعتصابات با موفقیت در اخذ امتیازات مدنظر خود از دولت و شهرداری به اعتصاب خود پایان دادند. اتحادیه کارگران کشاورزی و جنگلداری ترکیه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند: علاوه بر افزایش دستمزد، حقوق تشویقی و اضافه کار برای اولین بار برای کارگران فضای سبز شهرداری استانبول توسط دولت به رسمیت شناخته شده و شهرداری توافق کرد که آن را نیز بپردازد.   گفتنی است  کارگران شهرداری مشمول آخرین افزایش حقوق مصوب دولت اردوغان نشده بودند و مطالبات خود در زمینه اضافه کار و پاداش را نیز طی ماه‌های اخیر دریافت نکرده بودند.