حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز تجمع کارگران نیروگاه دماوند

روز سه شنبه 31 تیرماه، کارگران نیروگاه دماوند پس از اعتراضات دو روزه، کارگران این واحد تولیدکننده برق به یک توافق نسبی با مدیرعامل بانک دی دست پیدا کردند.

بنا به گزارشات، اعتراض صنفی کارگران نیروگاه دماوند به‌طور مشروط موقتا خاتمه یافته است. منابع خبری کارگری در نیروگاه دماوند با بیان اینکه طی روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه حدود ۴۰۰کارگر  نیروگاه دماوند در مخالفت با تغییر شرکت بهره‌برداری مدیریت تولید برق در محوطه نیروگاه دست به اعتراض صنفی زده بودند، اعلام کردند: سرانجام کارگران نیروگاه دماوند، اجتماع صنفی خود را با توافق نسبی با نمایندگان تام الاختیار مدیرعامل بانک دی به پایان رساندند.