حزب کمونیست ایران

پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران شهرداری میرجاوه

کارگران شهرداری میرجاوه در استان سیستان بلوچستان در انتظار پرداخت مطالبات مزدی پنج ماهه خود هستند.

بر پایه گزارش منتشره، کارگران شهرداری میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان مدت 5 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. همچنین عیدی سال ۹۶ ، ۹۷ و ۹۸ این کارگران نیز پرداخت نشده است. این مجموعه در حال حاضر دست‌کم ۱۰۰ کارگر  شاغل دارد که ادامه وضعیت فعلی، امنیت شغلی و معیشت  آنها را به خطر انداخته است. کارگران این مجموعه می‌گویند: بارها از مسئولین منطقه و در راس آنها استانداری، خواستار پیگیری مطالبات خود شده ایم و بارها اعتراض خود را به شیوه های مختلف مطرح کرده ایم، اما هیچ مقام مسئولی در این خصوص جوابگوی مطالبات ما نبوده است.