حزب کمونیست ایران

پرونده سازی در زندان و تفهیم اتهام سپیده قلیان

“سپیده قلیان،” فعال مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده جدیدی که با شکایت اداره کل زندانهای استان بوشهر در دوران حبس علیه وی گشوده شده، طی روزهای اخیر، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی رژیم در تهران به صورت تلفنی تفهیم اتهام شد.
براساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی تهران صادر شده، سپده قلیان از بابت اتهامات “نشر اکاذیب، توهین به مقدسات و مامورین و انتشار تهمت، افترا، الفاظ رکیک با نسبتهای توهین آمیز” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده جدید سپیده قلیان که با شکایت اداره کل زندنهای استان بوشهر علیه وی گشوده شده، به صورت تلفنی برگزار شده است.