حزب کمونیست ایران

پلمب دست‌کم ۷۷ هتل و اقامتگاه بوم‌گردی در اصفهان،تهران و لرستان

معاون خدمات گردشگری کشور روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه از پلمب دست‌کم ۷۷ هتل و اقامتگاه بوم‌گردی در استان‌های  اصفهان، تهران، لرستان و گلستان به خاطر «عدم رعایت حجاب اجباری» خبر داد.

در این گزارش با اشاره به تبعات اقتصادی و ضرر و زيان‌های مالی،برخورد قهری نیز به اتهام «عدم رعایت حجاب اجباری» برای واحدهای صنفی، تاکید شده است که مراكز گردشگری با آثار ديگری در پی اين پلمب‌ها روبه‌رو هستند كه با گذشت زمان «نتايج منفی بسيار» آن در بخش گردشگری كشور نمایان می‌شود.