حزب کمونیست ایران

پلمب ۵ واحد صنفی متعلق به بهاییان در چابهار

روز چهارشنبه 8 آبانماه،  ۵ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی ساکن چابهار در استان سیستان و بلوچستان که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند، به دستور مقامات قضایی پلمب شد.

طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند. با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی‌شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند. لازم به ذکر است یک نهاد امنیتی روز چهارشنبه از بازداشت شماری از شهروندان بهایی در شیراز در ارتباط با برگزاری مراسمی  به مناسبت دویستمین سالروز تولد سید علی محمد باب.مبشر ظهور بهاالله، خبر داده بود.