حزب کمونیست ایران

پلمپ بیش از ۴۰ واحد عرضه پوشاک در تهران

روز چهارشنبه 18 تیر ماه بیش از 40 واحد صنفی عرضه پوشاک در تهران به بهانه آنچه “فروش لباس‌های نامتعارف” عنوان شده توسط  ماموران اماکن عمومی پلیس امنیت تهران پلمپ شدند.

به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران علاوه بر این 40 واحد ۱۰۰ واحد صنفی اخطاریه پلمپ دریافت کردند و به متصدیان ۲۰۰ واحد صنفی دیگر نیز تذکر داده شد. گفتنی است ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان توسط ماموران دولتی، تاکنون بارها مورد اعتراض شهروندان در شهرهای مختلف قرار گرفته است.