حزب کمونیست ایران

پلمپ ۱۸ واحد صنفی در آبادان

فرمانده انتظامی آبادان از پلمپ ۱۸ واحد صنفی به بهانه “رعایت نکردن شئونات اسلامی” در این شهرستان خبر داد.

بر اساس گزارش منتشره، در راستای نظارت بر واحدهای صنفی، طرح تشدید اقدامات “کنترلی_نظارتی” در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی آبادان قرار گرفته است. به گفته این کارگزار رژیم صاحبان این واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند”. گفتنی است ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله اعتراضاتی است که بر علیه  نظام قضایی و انتظامی ایران ابراز می شود.