حزب کمونیست ایران

پیامد افزایش بهای بنزین بر کاهش قدرت خرید مردم 

به دنبال افزایش بهای بنزین در ایران و بروز خیزش در بیش از صد شهر، موج جدیدی از گرانی کالاهای مصرفی و خدماتی مورد نیاز روزانه مردم به راه افتاده است. علیرغم وعده‌ها و اظهارات ریاکارانه و دروغپردازانه مقامات حاکم از خامنه ای و روحانی تا بقیه، بهای بسیاری از کالاها در فردای آن تصمیم رژیم، افزایش چشمگیری یافت.جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته جلو رشد قیمت و احتکار کالاهای وارداتی را بگیرد، نتوانست جلو افزایش قیمت تولیدات دولتی و کالاهای وارداتی از سوی دولت را نیز بگیرد. در این رابطه نمایندگان مجلس اسلامی روز دوشنبه چهارم آذر ماه در جلسه علنی خود به افزایش سریع و جهش وار بهای سایر کالاها پس از تصمیم رژیم اعتراف نمودند.در این جلسه به افزایش بهای اقلامی اشاره شد که مورد نیاز زندگی روزانه مردم است. این افزایش تا کنون اثرات بسیار سنگین و زیانباری بر کاهش قدرت خرید توده های مردم کارگر و زحمتکش گذاشته است. یک عضو به اصطلاح “کمسیون اقتصادی و حمایت از تولیدات ملی مجلس” گفته که: طی یک هفته  قیمت کرایه حمل وانت بار وتاکسی برون شهری ۳۰درصد،گاز مایع40 درصد، میوه و تره بار ۳۰تا۵۰در صد، برنج وارداتی۲۵درصد، تخم مرغ ۲۰درصد، گوجه‌فرنگی ۷۰۰درصد، آرد کیلویی ۱۳۰۰تومان افزایش یافته است و دارو کمیاب شده است. او هشدار داد که  با افزایش بهای گازوئیل فاتحه کشور خوانده می شود.

افزایش بهای بنزین و اعلام دو نرخی قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان به عنوان قیمت بنزین سهمیه ای و۳۰۰۰تومان برای بنزین در بازار آزاد خود بستر و زمینه مساعدی برای دزدی و فساد مسئولان و کاربدستان رژیم و همچنین برای قاچاق باندهای تبهکار ایجاد می‌کند تا جیب خود را از پول مردم پرتر کنند. با توجه به اینکه در سیستم سرمایه داری نئولیبرال تعیین قیمت کالاها در اختیار بازار آزاد است و به ویژه در ایران که اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت دارد، افزایش بهای بسیاری از کالاها و خدمات تابعی خواهد بود از افزایش بهای سوخت اعم از  نفت و یا بنزین.در شرایط کنونی که بحران اقتصادی عمیقی اقتصاد رژیم را  فلج ساخته است فاکتورهای بیشماری دیگر بر نوسانات قیمت سوخت تأثیر گذار خواهد بود.

درحالی که خامنه ای و دولت روحانی از آغاز شروع اعتراضات ادعا می کردند که با افزایش بهای بنزین قیمت سایر کالا ها افزایش نخواهد یافت و بازار را کنترل می کنند، جلو افزایش قیمت سایر کالاها را می گیرند، آنچنان که فوقأ به آن اشاره شد قیمت بسیاری از کالاها بلافاصله افزایش یافت و رژیم در کنترل قیمتها شکست‌ خورد. دروغ دیگر رژیم در دومین روز اعتراضات ضد حکومتی مبنی بر این  که فردا در آمد حاصل از افزایش بهای بنزین به حساب شصت میلیون نفر واریز خواهد شد نیز خیلی زود افشا و معلوم شد که پولی به حساب کسی واریز نشده است. با وجود این حتی اگر کمک هزینه ناچیز45000 تومانی که رژیم شیادانه می‌خواهد از یک جیب مردم درآورد و به جیب دیگر آنان بریزد دردی از مردم دوا نمی‌کند و جبران یک دهم هزینه افزایش بهای سایر کالاها در روز را نمی کند.

سران رژیم در رابطه با عدم افزایش قیمت کالاها شیادانه تَجاهُل می کنند. آنها می‌دانند در سیستم اقتصاد سرمایه داری افزایش بهای کالاها از مکانیزم بازار آزاد تبعیت می‌کند و با افزایش قیمت یکی از کالاهای پایه بهای دیگر کالاهای مرتبط با آن نیز افزایش می یابد. بنابراین رژیم نمی تواند با امر و نهی و دستور و زندان و استفاده از بسیج و پاسدار و نیروهای سرکوبگر قیمت بازار را کنترل کند.رژیم در حالی اقدام به افزایش سه برابر بهای بنزین نموده است که بر اساس مصوبه خودشان در”کارگروه تنظیم بازار”قرار بوده هیچ یک از دستگاه های دولتی حق نداشته باشد قیمت هیچ کالایی را افزایش دهند، اما چنین پیداست که وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی و کسری بودجه دوسومی آن وخیم تر از آن است که بتواند تا سر سال منتظر بماند و قیمت بنزین را افزایش ندهد. با وجود این که خامنه ای و باصطلاح”شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” از قبل می‌دانستند که اوضاع زندگی مردم  نا بسامان تر از آن است که بتوانند حمله به سطح معیشت شان را با افزایش بهای بنزین به آنان تحمیل نمایند، به چنین ریسکی دست زدند و با عکس‌العمل فوری وشدید مردم تهیدست و گرسنه مواجه شدند.

جمهوری اسلامی نمی‌تواند پاسخ لشکر۲۰میلیونی گرسنه حاشیه شهرها و فقر۶۰میلیون انسان را با یورش اوباشان پاسدار و بسیج و کشتار و دست و پا شکستن جوانان در زندان تحت شکنجه بدهد. سناریو های این رژیم فاسد و شیاد در رابطه با نفوذ دشمن و دخالت دولتهای دیگر و اجرای سناریوی تخریب و آتش زدن مغازه های مردم و شلیک گلوله از فاصله نزدیک توسط شعبان بی مُخهایش دهها سال است نخ نما شده اند. رژیم و در رأس آن خامنه ای و سپاه پاسداران مسئول مستقیم فقر و گرسنگی،  دزدی و فساد و کشتار و خونهای ریخته شده مردم ایران هستند.جمهوری اسلامی نمی‌تواند کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومانی خود که حاصل سیاستهای توسعه طلبانه و گسترش نیروهای سرکوب و تسلیحات نظامی است را با تعرض به سطح معیشت کارگران و توده های مردم  و اخاذی از آنها از طریق افزایش بهای کالاهای مورد نیازشان تأمین نماید و خود و اقتصاد ورشکسته اش را نجات دهد. بدون شک به زودی آتش فشان خروشان خشم توده های مردم از فقر و گرسنگی دهها میلیون مردم رنجدیده و محروم ایران به راه  خواهد افتاد و پرقدرت تر و سازمان یافته تر با تاکتیکهای متناسب با رفتار رژیم  به میدان خواهند آمدوپاسخ توحش و بربریت رژیم اسلامی سرمایه را خواهند داد و این رژیم جنایت کار ضد مردم را به زباله دان تاریخ خواهند سپرد.